logo
•• Nakupujte a skladujte vajcia BEZPE?NE •• Na ?o si da? pozor pri nákupe: Vyhnite sa nákupu vajec na miestach, kde nie je dodriavané riadne skladovanie (predaj z auta, na trnici, v stánkoch a pod.), nenakupujte vajcia, ktoré sú vystavené priamemu slne?nému i
•• Ako sa chovajú nosnice? •• Tých spôsobov je nieko?ko. Z akého chovu je vají?ko, ktoré si práve kupujete zistíte z ozna?enia na škrupine vají?ka. Schva?ovacie ?íslo prevádzkarne (pe?iatka na vají?ku) má prvé ?íslo v poradí prá
•• Aké informácie nájdete na obale vajec •• Predaj balených vajec: Na spotrebite?skom obale vajec sa musí uvádza?: po?et vajec v balení trieda kvality vajec – trieda A, prípadne slovo „?erstvé“ Vajcia sa triedia pod?a akosti na tri triedy
•• Aké informácie nájdete priamo na škrupine vajec ••   Niektoré povinné údaje týkajúce sa ozna?enia vajec nájdete priamo na ich škrupine iné sú uvedené na vonkajšom spotrebite?skom balení vajec.  Kadá schvále
•• Pre?o majú niektoré vajcia hnedú a iné bielu škrupinu? •• Zrozumite?ne kadému sa dá poveda?, e sliepky s bielym perím znášajú biele vajcia a hnedé sliepky nám dávajú vají?ka s hnedou škrupinou. Vo ve?kochovoch na Slovensku
•• Vajcia a ich význam pre zdravie ?loveka ••   Vají?ka sa vyskytujú v našom jedálni?ku denne. Aj ke? si to mono ani neuvedomujeme, pretoe  priamo ich vidíme len ke? sú uvarené na tvrdo, namäkko alebo na hnili?ku, prípadne v podobe praenice, omelety ?i volsk&eacu
•• Vajcia a výiva ••   Vajcia sú prírodným produktom a patria medzi najvýznamnejšie a najvýivnejšie potraviny. Sú prirodzeným zdrojom rôznych výivných látok ako bielkovín, minerálov a vitamínov. Významn&
•• Vajcia sa nevyrábajú v supermarketoch •• Vo?akedy to bol na Slovensku bený obrázok – na kadom dedinskom dvore k?dle sliepok so svojim kohútim šéfom, kotkokádanie a kikiríkanie bolo po?u? od skorého rána do ve?era.  A v kuríne kadý de? ?erstv&eac
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
13.11.2019
AK NEVIETE NÁJSŤ VYHODNOTENIE KLIKNITE TU: VYHODNOTENIE 2019  ...
11.11.2019
Vážení koordinátori, pedagógovia a milí žiaci, víťazi všetkých aktivít VII. ročníka HOVORME...
08.11.2019
Vážení koordinátori, pedagógovia a milí žiaci, hodnotiace komisie určili víťazov všetkých aktivít ...
30.10.2019
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Ďakujeme za množstvo krásnych ...