logo
Partneri

                                        

   

 


 Záštitu nad projektom prevzali:                                                   

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

 Projekt finančne podporili:                                                               
  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


          

Mliečny fond vytvorili Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) a   Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
 


     
Vecné ceny do projektu venovali:                                                    

        


Apimed

 



 

 

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava



 

  

   Pekáreň Drahovce s.r.o.

 

                             
 





  

   Poľnohospodárske výrobno obchodné 
   družstvo Madunice




 

 

 

          Dobré časy 

        

 

        


     Lyra Chocolate s.r.o.



 


        
       Hyza a.s.

 





        
       Považský cukor a.s.

 



        
     HSH, s.r.o.

 


        
   


        
     Slovenské cukrovary, s.r.o.

 

 

 

 


        
 Cech pekárov a cukrárov Západného Slovenska

 
 
 
 


 


        
     Novofruct SK, s.r.o.

 


 

 


        
           RIO Fresh - McCarter a.s.

 

 

 

 Odborní garanti projektu:                                                                  



NPPC - Výskumný ústav potravinársky
 

 



           Štátna veterinárna a potravinová správa SR 



 


 



            Úrad verejného zdravotníctva SR





      

           Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
 

 

 



  
           Slovenský mliekarenský zväz


 

      
       Slovenský cukrovarnícky spolok




 


            Únia hydinárov Slovenska



 

 

   Fakulta ekonomiky a manažmentu
   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 



 

Organizátori projektu:                                                                       
 


           Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora






Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.

 

 

 

        

 

 

 

              

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...