logo

                             

 

Súťažno-vzdelávacia aktivita
HOVORME O JEDLE 

 


Prvý deň
(vybraný deň v termíne od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020)

 

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, 053 61 Olcnava, 
Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná témaAko nasýtiť svet? 

Víťazná škola: Základná škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava,
Bratislavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Druhý deň
(vybraný deň v termíne od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020)

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

Víťazná škola: Základná škola, Školská 286/2, 076 22 Vojčice, 
Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia - príloha
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list 1
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list 2
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list 2 - príloha
 

2. Vyhlásená denná téma: Potravinový odpad

Víťazná škola: Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, 
Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Tretí deň
(vybraný deň v termíne od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020)

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, 027 32 Zuberec, Žilinský kraj 

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Potraviny na cestách a ich vplyv na životné prostredie

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Žilina, 
Žilinský kraj 

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Štvrtý deň
(vybraný deň v termíne od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020)

1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová, Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Podvody s potravinami

Víťazná škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany 75, 951 96 Jedľové Kostoľany, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Piaty deň
(vybraný deň v termíne od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020)

1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ

Víťazná škola: Základná škola, Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré, 
Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa, 
Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

 

VYHODNOTENIE CENY
"NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE"

Víťazná škola: Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj

 

Celkové hodnotenie
VIII. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE

ZLATÉ PÁSMO HODNOTENIA
STRIEBORNÉ PÁSMO HODNOTENIA
BRONZOVÉ PÁSMO HODNOTENIA

--------------------------------------------------------

 

Výtvarná súťaž
CHUTNÉ MAĽOVANIE

 


Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Pavel Shubert, 4. ročník
Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom, Trenčiansky kraj
Pedagóg: Mgr. Viera Mládková

súťažný príspevok na stiahnutie

II. kategória:

Matej Zorvan, 6. ročník
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina, Žilinský kraj
Pedagóg: PaedDr. Petra Majcherová 

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Ľubomír Galko, 4. ročník
Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom, Trenčiansky kraj
Pedagóg: Mgr. Viera Mládková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Alexandra Sabová, 6. ročník
Základná škola, Fatranská 14, 949 01 Nitra, Nitransky kraj
Pedagóg: Mgr. Eva Szoradová

súťažný príspevok na stiahnutie
Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória:

Eliška Paššová, 1. ročník
Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín, Trenčiansky kraj
Pedagóg: Mgr. Gabriela Orechovská
 

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Matúš Mihališin, 7. ročník
Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. M. Borošová

súťažný príspevok na stiahnutie 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Sarah Bátorová, 3. ročník
Základná škola s materskou školou, Školská 375/23, 972 46 Čereňany, Trenčiansky kraj
Pedagóg: Mgr. Mária Košianová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Natália Andrášová, 7. ročník
Základná škola M. R. Štefánika, Štefániková 19, 059 01 Spišská Belá, Prešovský kraj
Pedagóg: N. Labusová
 

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória: 
Sabinka Kubačková, 1. ročník
Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Mária Tomášová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Aneta Vachová, 8. ročník
Základná škola, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Andrea Drinková

súťažný príspevok na stiahnutie


 


Špeciálne ocenenie pre pedagóga
za vedenie žiakov pri tvorbe výtvarných prác: 

Pedagóg: Mgr. Viera Mládková

Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom, Trenčiansky kraj
 

--------------------------------------------------------

Literárna súťaž

POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, 
Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY

 


I. kategória (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ): 


Linda Fruhaufová, 6. ročník
Základná škola s materskou školou, Unín 420, 908 46 Unín, Trnavský kraj
Pedagóg: PaedDr. Viola Žilínková

súťažný príspevok na stiahnutie


Viktória Šteinová, 5. ročník
Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Gabriela Michalcová

súťažný príspevok na stiahnutie


Viktória Mingyárová, 6. ročník
Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Tatiana Mitríková

súťažný príspevok na stiahnutie


Kamil Oravec, 6. ročník
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Lenka Klimentová

súťažný príspevok na stiahnutie


Adam Paluga, 6. ročník
Základná škola Petra Škrabáka, M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Renáta Mitruková

súťažný príspevok na stiahnutie

 

II. kategória (žiaci 7 - 9. ročníka ZŠ):


Miloš Triebeľ, 9. ročník
Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68, 029 63 Beňadovo, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Janka Večerková

súťažný príspevok na stiahnutie


Emma Vantrubová, 9. ročník
Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, 985 01 Kalinovo, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Judita Karáseková

súťažný príspevok na stiahnutie


Ema Slobodová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou, Unín 420, 908 46 Unín, Trnavský kraj
Pedagóg: PaedDr. Viola Žilínková  

súťažný príspevok na stiahnutie


Hana Lenická, 7. ročník
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová, Školská 373, 951 32 Horná Kráľová, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Alexandra Ďurinová

súťažný príspevok na stiahnutie


Ema Kúšiková, 9. ročník
Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Jaroslava Mišková

súťažný príspevok na stiahnutie


--------------------------------------------------------

Fotografická súťaž
OČAMI GURMÁNA

 

 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Oliver Pekarík, 6. ročník
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Jana Šusteková

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Daniel Horváth, 7. ročník
Základná škola, Školská 2, 90851 Holíč, Trnavský kraj

Pedagóg: Mgr. Emília Krištofíková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Lucia Mlynarčíková, 5. ročník
Základná škola Lovinobaňa, Školská ul. č. 9, 985 54 Lovinobaňa, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Ing. Kvetoslava Poliaková  

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Samuel Ďurica, 8. ročník
Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Alena Ďuricová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Sofia Michalíková, 9. ročník
Základná škola s materskou školou, Lúčky 521, 034 82 Lúčky,
Pedagóg: Mgr. Eliška Čomová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória: 

Alexandra Korenačková, 6.ročník
Základná škola, ul. Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Trenčiansky kraj

 Pedagóg: RNDr. Černáková

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória: Cena nebola udelená


Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Roman Kristín, 6. ročník
Základná škola Halíčska cesta 1493/7, 984 03 Lučenec, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Svetlana Sarvašová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória: 

Patrik Pavlik, 8. ročník
Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj
Pedagóg: PaedDr. Adela Mervová

súťažný príspevok na stiahnutie


Téma: Cukry, tuky, soľ


I. kategória: Cena nebola udelená


II. kategória

Margaréta Makanová, 9. ročník
Základná škola s materskou školou, Ulica E. P. Bárdoša 235/50, 027 32 Habovka, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Veronika Ulrichová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

 

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!

Všetkým školám ďakujeme za krásne aktivity, ktoré pripravili pre svojich žiakov. 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
25.11.2020
25.11.2020 (Streda) V časti "VYHODNOTENIE" je zverejnené celkové hodnotenie súťažno-vzdelávacej aktivty Hovorme o jed...
23.11.2020
NEPREHLIADNITE. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH AKTIVÍT VIII. ROČNÍKA HOVORME O JEDLE NÁJDETE TU.  Ďalšie inform&aacu...
23.10.2020
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za mno...
13.11.2019
AK NEVIETE NÁJSŤ VYHODNOTENIE KLIKNITE TU: VYHODNOTENIE 2019  ...