logo

                                       

 
 

Vyhlásené témy
výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE" a
fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA"

 

   


1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

5. téma: Cukry, tuky, soľ

       
 

Začnite uvažovať o svojich výtvarných a fotografických prácach k jednotlivým vyhláseným témam
výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a
fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA

už teraz!!!  

Pripravovať fotografie do súťaže OČAMI GURMÁNA môžete už teraz
!!! 

Výtvarné a fotografické práce k vyhláseným témam je potrebné zaslať najneskôr do 27. 10. 2019 !!!

  • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad výtvarným a fotografickým spracovaním  vyhlásených tém výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA. Informujte ich, dokedy majú svoje výtvarné a fotografické práce predložiť škole na hodnotenie.
     
  • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú hodnotiť predložené výtvarné a fotografické práce žiakov školy, prípadne do hodnotenia zapojte všetkých žiakov školy. Hodnotenie výtvarných a fotografických prác zorganizujte v termíne od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019.
     
  •  Môžete zorganizovať napríklad výstavu školských prác a vernisáž k výstave.    


Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!

 

PRIHLÁSENIE
novinky
13.09.2019
13.9.2019 (Piatok) Tešíme sa na Vašu účasť v VII. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v...
10.08.2019
10. 8. 2019 (Sobota) Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre vás VII. ročník týždňa HOVORME O JEDLE. ...
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...