logo

                      

                                   


 

Vyhlásené témy
výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE" a
fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA"

 

   


1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.

4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny.

5. téma: Cukry, tuky, soľ. 

       
 

Začnite uvažovať o svojich výtvarných a fotografických prácach k jednotlivým vyhláseným témam
výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a
fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA

už teraz!!!  

Pripravovať fotografie do súťaže OČAMI GURMÁNA môžete už teraz
!!! 

Výtvarné a fotografické práce k vyhláseným témam je potrebné zaslať najneskôr do 26.10.2018 !!!

  • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad výtvarným a fotografickým spracovaním  vyhlásených tém výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA. Informujte ich, dokedy majú svoje výtvarné a fotografické práce predložiť škole na hodnotenie.
     
  • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú hodnotiť predložené výtvarné a fotografické práce žiakov školy, prípadne do hodnotenia zapojte všetkých žiakov školy. Hodnotenie výtvarných a fotografických prác zorganizujte v termíne od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018.
     
  •  Môžete zorganizovať napríklad výstavu školských prác a vernisáž k výstave.    


Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...