logo

Dôležité upozornenie :-)

Pribudla „Cena UniCreditBank“

V rámci súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“ bude triednemu kolektívu, školy zapojenej do minimálne ôsmych vyhlásených denných tém a umiestnenej v zlatom pásme, vylosovanom počas slávnostného vyhodnotenia aktivít týždňa Hovorme o jedle, udelená finančná „Cena UniCredit Bank“ vo výške 400 eur. Udelenú cenu môže triedny kolektív využiť na akúkoľvek spoločnú aktivitu súvisiacu s potravinami a výživou, v termíne do 30. 6. 2018.   

Školy, ktoré sa zaregistrovali v rámci súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle do menšieho počtu vyhlásených denných tém, ale majú záujem súťažiť o „Cenu UniCredit Bank“, môžu tak urobiť bez dodatočnej registrácie.  

 

Ďakujeme UniCreditBank, partnerovi týždňa Hovorme o jedle.

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...