logo
•• Zák  ladná škola sv. Dominika Savia, Školská 386,01841 Dubnica nad Váhom ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • pracovný list o mlieku         Prezentácia na stiahnutie
•• Základná škola, Mukačevská 1, Prešov 080 01 •• Zoznam uskutočnených aktivít: • relácia v školskom rozhlase - vysvetlili sme si, že  aj mlieko a mliečne výrobky majú svoje nezastupiteľné miesto vo výžive ľudí • tvorba rovinný
•• Základná škola Rozkvet 2047 , 017 01  Považská Bystrica •• Zoznam uskutočnených aktivít: • rozhlasová relácia – pripravila vedúca školskej jedálne • tvorivé dielne z obalov mliečnych výrobkov Na tento deň sme sa pripravovali n
•• Základná škola Čajkov 285, Čajkov 935 24 •• Zoznam uskutočnených aktivít: Cieľ aktivít: Deti by mali poznať mlieko z hľadiska výživy. Mali by vedieť, že patrí medzi vysokohodnotné potraviny. Obsahuje všetky najdôležitejšie živiny potrebné pre vývoj
•• Základná škola, Kružlov 94, 086 04 •• Zoznam uskutočnených aktivít: Žiaci si pozreli náučné DVD „Cesta mlieka“. Po krátkej motivácii napísali žiaci II. stupňa vstupný test, ktorý bol zameraný na otázky o mlieku, spracovaní,
•• Základná škola P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená •• Zoznam uskutočnených aktivít: • vyhľadávanie informácií na internete - Prečo je mlieko dôležité? • príprava plagátov o mlieku • tvorba mliečnych rozprá
•• Základná škola Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica •• Zoznam uskutočnených aktivít: • rozhlasová relácia • tvorivé dielne v triedach - na tento deň sa pripravte niekolko dní vopred. Do školy noste prázdne obaly z mlieka a mliečnych vý
•• Základná škola  Nižná Voľa 2, 086 21 Nižná Voľa, okr. Bardejov •• Zoznam uskutočnených aktivít: • odkiaľ mlieko pochádza • cesta mlieka /multimediálne CD/ - ukážka • výroba a spracovanie mlieka • výroba domáceho tvarohu &
PRIHLÁSENIE
novinky
18.09.2018
Vítame vás v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE Registrácia do všetkých pripravených aktivít t&ya...
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...