logo
•• Zák  ladná škola sv. Dominika Savia, Školská 386,01841 Dubnica nad Váhom ••   Zoznam uskutočnených aktivít: • pracovný list o mlieku         Prezentácia na stiahnutie
•• Základná škola, Mukačevská 1, Prešov 080 01 •• Zoznam uskutočnených aktivít: • relácia v školskom rozhlase - vysvetlili sme si, že  aj mlieko a mliečne výrobky majú svoje nezastupiteľné miesto vo výžive ľudí • tvorba rovinný
•• Základná škola Rozkvet 2047 , 017 01  Považská Bystrica •• Zoznam uskutočnených aktivít: • rozhlasová relácia – pripravila vedúca školskej jedálne • tvorivé dielne z obalov mliečnych výrobkov Na tento deň sme sa pripravovali n
•• Základná škola Čajkov 285, Čajkov 935 24 •• Zoznam uskutočnených aktivít: Cieľ aktivít: Deti by mali poznať mlieko z hľadiska výživy. Mali by vedieť, že patrí medzi vysokohodnotné potraviny. Obsahuje všetky najdôležitejšie živiny potrebné pre vývoj
•• Základná škola, Kružlov 94, 086 04 •• Zoznam uskutočnených aktivít: Žiaci si pozreli náučné DVD „Cesta mlieka“. Po krátkej motivácii napísali žiaci II. stupňa vstupný test, ktorý bol zameraný na otázky o mlieku, spracovaní,
•• Základná škola P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená •• Zoznam uskutočnených aktivít: • vyhľadávanie informácií na internete - Prečo je mlieko dôležité? • príprava plagátov o mlieku • tvorba mliečnych rozprá
•• Základná škola Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica •• Zoznam uskutočnených aktivít: • rozhlasová relácia • tvorivé dielne v triedach - na tento deň sa pripravte niekolko dní vopred. Do školy noste prázdne obaly z mlieka a mliečnych vý
•• Základná škola  Nižná Voľa 2, 086 21 Nižná Voľa, okr. Bardejov •• Zoznam uskutočnených aktivít: • odkiaľ mlieko pochádza • cesta mlieka /multimediálne CD/ - ukážka • výroba a spracovanie mlieka • výroba domáceho tvarohu &
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...