logo

•• Voda a človek – doplnkové texty a metodické listy ••

Cieľ vzdelávania:

  • Vysvetliť funkciu vody v ľudskom organizme a jej význam pre človeka.
  • Uvedomiť si potrebu piť pitnú vodu.


Metodický postup na stiahnutie

Pracovné listy na stiahnutie


Zdroj: Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Modrá škola

 

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...