logo

•• Voda a človek – doplnkové texty a metodické listy ••

Cieľ vzdelávania:

  • Vysvetliť funkciu vody v ľudskom organizme a jej význam pre človeka.
  • Uvedomiť si potrebu piť pitnú vodu.


Metodický postup na stiahnutie

Pracovné listy na stiahnutie


Zdroj: Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Modrá škola

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...