logo

•• Voda a človek ••


Voda hrá dôležitú úlohu v ľudskom organizme. Je nevyhnutná pre všetky životné deje v organizme človeka.

Z organizmu sa stráca dýchaním, potením, močením. Pri nedostatku vody dochádza k zahusťovaniu telových tekutín.

Žiaci na základe realizovaných experimentov, pozorovaní a meraní stanovia:

  • aké percento vody obsahuje ľudský organizmus,
  • overia si, že ovocie, podobne ako ľudský organizmus, obsahuje vodu.Metodická príručka na stiahnutie

Pracovné listy na stiahnutie

Zdroj: Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Modrá škola

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...