logo

•• Voda a človek ••


Voda hrá dôležitú úlohu v ľudskom organizme. Je nevyhnutná pre všetky životné deje v organizme človeka.

Z organizmu sa stráca dýchaním, potením, močením. Pri nedostatku vody dochádza k zahusťovaniu telových tekutín.

Žiaci na základe realizovaných experimentov, pozorovaní a meraní stanovia:

  • aké percento vody obsahuje ľudský organizmus,
  • overia si, že ovocie, podobne ako ľudský organizmus, obsahuje vodu.Metodická príručka na stiahnutie

Pracovné listy na stiahnutie

Zdroj: Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Modrá škola

PRIHLÁSENIE
novinky
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...
23.10.2017
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň "Hovorme o jedle" krásne užili, dozvedeli ...