logo

•• Základná škola, Hroncova 23, Košice ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Na hodine chémie sa formou prezentácie žiaci oboznámili o účinkoch iónov solí na ľudský organizmus, ich výskyte v potravinách
• Následne do pracovného listu zaznamenávali minerálne zloženie látok minerálnych vôd
• Na tabuľu dopisovali celkové zloženie solí vo vode

Prezentácia na stiahnutie

    

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...