logo

•• Základná škola, Horné Semerovce 71, 935 84 Horné Semerovce ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• rozprávali sme sa o jedle, o zdravej výžive a športe, žiaci sa naučili zásady, ktoré keď budú dodržiavať, budú zdravé a vo forme
• prezentácia
• Deťom sme najskôr prečítali rozprávku Soľ nad zlato.
• Deti potom zreprodukovali text, rozdelili sme hlavné úlohy a začala sa dramatizácia.
• vytvorenie plagátu „STOP SLADKOSTIAM“

 

Prezentácia na stiahnutie
 

         

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...