logo

•• Súbor multimediálnych pomôcok ••


Súbor multimediálnych pomôcok vydaný Trnavskou univrezitou v Trnave, v rámci riešenia štátnej úlohy výskumu a vývoja Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní.

Mária Martinkovičová, Ján Reguli
Aditíva v potravinách - nevyhnutnosť alebo hrozba?


Milan Melicherčík, Danica Melicherčíková
Chemické prvky v ľudskom organizme 

Mária Ganajová
Chémia v kuchyni
Chémia vybraných potravín I.,
Chémia vybraných potravín II.

 

Zdroj:
Trnavská Univerzita v Trnave
 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...