logo

•• Spojená školy sv. F. Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Téma bola určená pre triedne kolektívy 7. ročníkov (7.A, 7.B)  a  ich úlohou bolo prezentovať  tému ľubovoľnou formou (každá trieda osobitne) - a to odbornej porote (trojčlennej – učitelia školy) a v reprezentatívnom priestore školy  (spoločenská miestnosť).
• Pri príprave súťažných aktivít mohli triedy využiť odbornú asistenciu vyučujúcich prírodovedných predmetov
• Viaceré triedy využili aj pomoc svojich triednych učiteľov!
• Áčka sa prezentovala rozprávkou zinscenovanou divadelným spôsobom – jej dej sa odohrával v supermarkete! 
• Béčka najskôr v interaktívnej prezentácii predstavila zvieratá chované pre mlieko a o produktoch vyrábaných z mlieka. Neskôr sme sa preniesli do deja scénky, kedy dve gazdinky v krojoch pripravovali večeru svojim manželom...  

Prezentácia na stiahnutie

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...