logo

•• Základná škola - Alapiskola, č. 231, 985 32 Veľká nad Ipľom ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Žiaci pozreli prezentáciu o našich domácich zvieratách
• Po prezentácii nasledovali hádanky
• nakoniec nasledoval pracovný list na upevnenie prebratého učiva
• žiaci vyskladali zvieracie rodinky s ich úžitkom na magnetickej tabuli
• návšteva agrofarmy, skúmanie života zvierat na farme

Prezentácia na stiahnutie

       

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...