logo

•• Základná škola - Alapiskola, č. 231, 985 32 Veľká nad Ipľom ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Žiaci pozreli prezentáciu o našich domácich zvieratách
• Po prezentácii nasledovali hádanky
• nakoniec nasledoval pracovný list na upevnenie prebratého učiva
• žiaci vyskladali zvieracie rodinky s ich úžitkom na magnetickej tabuli
• návšteva agrofarmy, skúmanie života zvierat na farme

Prezentácia na stiahnutie

       

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...