logo

•• Základná škola, Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Žiaci pomocou partnerského učenia odovzdávali a prezentovali vedomostí a zručností, starší žiaci učia mladších v rámci rôznych predmetov a učia sa zodpovednosti a empatii,
• žiaci, ktorí učia a prezentujú, si zdokonaľujú svoje schopnosti plánovať, organizovať, kontrolovať a hodnotiť zadanú úlohu,
• precvičujú si svoje prezentačné a komunikačné zručnosti,
• prezentované informácie vysvetľujú a znázorňujú jasne, stručne, presne a zrozumiteľne,
• žiaci, ktorí sú učení, sa učia počúvať, precvičujú si autentické učenie,
• prostredníctvom tejto stratégie bol realizovaný celý týždeň „Hovorme o jedle“
• žiaci piateho ročníka si spolu s pani učiteľkou pripravili pre žiakov štvrtého ročníka zaujímavé aktivity – osem smerovky, tajničky, doplňovačky
• piataci spravili zaujímavý informačný panel k téme – Potrava  - zdroj života s názvom „Potravinová pyramída“, kde sa mohli ostatní dočítať rôzne zaujímavé informácie
 
Prezentácia na stiahnutie
 

         

PRIHLÁSENIE
novinky
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...
23.10.2017
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň "Hovorme o jedle" krásne užili, dozvedeli ...