logo

•• Základná škola, Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Žiaci pomocou partnerského učenia odovzdávali a prezentovali vedomostí a zručností, starší žiaci učia mladších v rámci rôznych predmetov a učia sa zodpovednosti a empatii,
• žiaci, ktorí učia a prezentujú, si zdokonaľujú svoje schopnosti plánovať, organizovať, kontrolovať a hodnotiť zadanú úlohu,
• precvičujú si svoje prezentačné a komunikačné zručnosti,
• prezentované informácie vysvetľujú a znázorňujú jasne, stručne, presne a zrozumiteľne,
• žiaci, ktorí sú učení, sa učia počúvať, precvičujú si autentické učenie,
• prostredníctvom tejto stratégie bol realizovaný celý týždeň „Hovorme o jedle“
• žiaci piateho ročníka si spolu s pani učiteľkou pripravili pre žiakov štvrtého ročníka zaujímavé aktivity – osem smerovky, tajničky, doplňovačky
• piataci spravili zaujímavý informačný panel k téme – Potrava  - zdroj života s názvom „Potravinová pyramída“, kde sa mohli ostatní dočítať rôzne zaujímavé informácie
 
Prezentácia na stiahnutie
 

         

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...