logo

•• Základná škola Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske ••


Zoznam uskutočnených aktivít:
Partnerské učenie - podstatou partnerského učenia je vzájomné odovzdávanie a prezentovanie vedomostí a zručností , starší žiaci učia mladších v rámci rôznych predmetov a učia sa zodpovednosti a empatii,

Žiaci štvrtého ročníka  spolu s pani učiteľkami štvrtého a prvého ročníka pripravili pre žiakov prvého ročníka a predškolákov z družobnej MŠ Malé Uherce tieto aktivity:
• určovanie podielu mäsa v mäsových výrobkoch, diskusia o surovinách na výrobu  mäsových výrobkov
• príprava – vajíčková a rybacia nátierka – pri príprave pomáhali aj žiaci siedmeho ročníka - ochutnávka s prvákmi a predškolákmi
• hra s predškolákmi - Vytváranie zvieracích rodiniek
• ochutnávanie - Rôzne druhy mäsa - ryby, bravčové hovädzie, hydina - odlišovanie podľa farby, vône, ochutnávka rôznych salám, párky
• partnerské učenie s predškolákmi – Vytvor v skicári Rybičky

Štvrtáci na hodine informatickej výchovy vysvetlili predškolákom dôležitosť rýb v našom stravovaní. Potom si rozdelili predškolákov medzi seba. Pomocou rôznych nástrojov v skicári vytvorili najskôr jednu rybku, potom celé akvárium. Každú rybku vyfarbili inou farbou. 

Prezentácia na stiahnutie

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...