logo

•• Základná škola s materskou školou, 966 71 Župkov 18 ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Žiaci pracovali na nasledujúcich úlohách:

• V ktorých potravinách sa nachádzajú fosforečnany ?
Postup:
1. Čítaj si etikety  na rôznych syroch a malinovkách a zisťuj prítomnosť  fosforečnanov, prípadne prítomnosť  látok s označení m E 338, E339, E340, E 343, E451, E 452 ( značenie fosforečnanov) .
2. Vypíš si výrobky, v ktorých si prítomnosť vyššie uvedených látok zistil , a ktorým konzumácii by sme sa mali vyhýbať. 
 
Pracovný list na stiahnutie
 
• V ktorých potravinách sa nachádzajú azofarbivá E102, E104, E110 E122, E124 a E129?
1. Zisťuj prítomnosť uvedených látok v   rôznych  cukrovinkách, mliečnych výrobkoch, žuvačkách a nealkoholických nápojoch.
Postup:
Informácie vyhľadávaj na etiketách výrobkov.

Pracovný list na stiahnutie

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...