logo

•• Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1163/1, 901 01 Malacky ••


Uskutočnená aktivita:

Túto dennú tému v škole určili pre pre žiakov  6. ročníkov a ich úlohou bolo pripraviť miniposter  o  vybranej potravine (z kategórie mäso, ryby, vajcia, strukoviny). Jednotlivé druhy ovocia a zeleniny žiaci charakterizovali z hľadiska zdravotného životného štýlu  - ponúkali odporúčania na ich konzumáciu, hodnotili ich význam pre ľudský organizmus, posudzovali ich zloženie atď.

Zadanie úlohy:

Každý si „vylosuje“ jednu potravinu, ktorá spadá do príslušnej ročníkovej témy.

Tvojou úlohou je vypátrať, ako táto potravina ovplyvňuje zdravý životný štýl človeka,  teda či napr. prispieva k jeho zdraviu, prečo by si ju odporučil konzumovať, v akom množstve.

Výsledok svojho pátrania si povinný:
A. spracovať na papier (formát A4), a to pomocou nielen textového, ale aj obrazového materiálu (nákres, fotografia, obrázok z netu atď.)
B. ústne informovať o ňom svojich spolužiakov v triede - na informovanie má každý len 90 sekúnd - je preto potrebné vybrať o svojej potravine tie najdôležitejšie informácie

Výtvory boli odprezentované v rámci hodín biológie.  

Prezentácia na stiahnutie

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...