logo

•• Základná škola, Čajkov 285, 935 24 Čajkov ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Ročníky 1. – 2. : Spoznaj zdravé potraviny s Vitamínkou
• Ročníky 3. – 4. : Zdravé stravovanie s Artúrom Buchtom
• Ročníky 5. – 7. : Potravinová pyramída – The Food Pyramid
• Ročníky 8. – 9. : Nezdravé jedlá – The Junk Food
 
• Všetky aktivity boli spracované v pracovných listoch s dôrazom na medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní (dajú sa použiť na hodinách prvouky, matematiky, anglického jazyka).

Pracovné listy na stiahnutie

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...