logo

•• Základná škola, Čajkov 285, 935 24 Čajkov ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Ročníky 1. – 2. : Spoznaj zdravé potraviny s Vitamínkou
• Ročníky 3. – 4. : Zdravé stravovanie s Artúrom Buchtom
• Ročníky 5. – 7. : Potravinová pyramída – The Food Pyramid
• Ročníky 8. – 9. : Nezdravé jedlá – The Junk Food
 
• Všetky aktivity boli spracované v pracovných listoch s dôrazom na medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní (dajú sa použiť na hodinách prvouky, matematiky, anglického jazyka).

Pracovné listy na stiahnutie

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...