logo

•• Základná škola s materskou školou, Rakovice 15, 922 08 Rakovice ••


Zoznam uskutočnených aktivít:
• Dňa 8.10.2013 sa zúčastnili žiaci 6. ročníka exkurzie v Kráľovej pri Senci, kde sa nachádza Včelárske múzeum. Poznatky z exkurzie  využili pri tvorbe projektov, na výstave si spravili svoj kútik o včelách, zverejnili okrem fotografií z exkurzie aj svoje referáty a mladším žiakom spravili prednášku o pôvode včiel
• exkurzia na Spoločnom poľnohospodárskom družstve vo Veselom, využitie poznatkov a pod názvom „KONTAKT v akcii“ – pričom KONTAKT je názov klubu, starší žiaci odovzdali svoje poznatky mladším žiakom.
• Pre žiakov II. stupňa bola uskutočnená beseda s Bc. Denisou Horinovou – zdravotnou sestrou, ktorá žiakom vysvetlila následky nesprávneho kupovania potravín, zdôraznila, aby kupovali hl. naše produkty, sledovali informácie na obaloch, čím len potvrdila, že žiačky 9. ročníka svoj projekt – sleduj informácie na obaloch – spravili na veľmi dobrej úrovni. V závere ešte poučila žiakov o základoch prvej pomoci.
• Žiaci I. stupňa s p. uč. Boháčom a s p. uč. Böhmovú v rámci turistickej vychádzky navštívili firmu PLANTEX – Slovenskú ovocinársku spoločnosť, kde sa tiež dozvedeli veľa o čerstvom ovocí a o tovare domácom a z dovozu.
• V priebehu piatkového dopoludnia nás navštívili i žiaci z vedľajších dedín – zo základnej školy Borovce a zo ZŠ Veselé, ktorí si pozreli našu výstavu a tiež herci z divadla Maska, ktorí zahrali hru – Alica v krajine zázrakov ako odmenu žiakom za celotýždňovú aktivitu.

Prezentácia na stiahnutie

 

                          

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...