logo

•• Energia potravín ••


Energia je vlastnosťou mnohých látok a je spojená s teplom, svetlom, elektrinou, mechanickým pohybom, zvukom, jadrami a je podstatou chemických látok. Energia je prenášaná mnohými spôsobmi.

Mnoho potravín má na obale uvedené množstvo energie ako kilokalórie (kcal) na 100 g. Energia je niečo, čo vieme merať prostredníctvom tepla. Jednotkou tepla je joule (J). Predtým sa u nás používala jednotka tepla kalória (cal). Pretože sa kalória jednoduchšie definuje, budeme ju pri našich výskumoch používať. Jedna kalória je množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať (alebo odobrať) 1 gramu vody, aby sa jeho teplota zvýšila (alebo znížila) o 1°C.

1 kalória (cal) = 4, 2 joulu (J)
1 kilokalória (kcal) = 1000 kalórií (cal)

Obsahuje orech energiu?
Ak áno, čo sa stane s energiou orecha, keď ho spáliš?


Metodický postup na stiahnutie
Zdroj: Virtuálne centrum zdravej výživy

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...