logo

•• Základná škola Móra Jókaiho, Mieru 2, 045 01 Komárno ••


Zoznam uskutočnených aktivít:

• Venovali sme sa športu, zdravej životospráve a zdravému stravovaniu.
• Naším cieľom bolo zapojiť do prípravy programu čo najviac žiakov a učiteľov, ktorý spestrí život našej školy a sprostredkuje im nové poznatky z oblasti zdravého stravovania sa a športu.
• Spomedzi programov sa vynímal „Deň ovocia a zeleniny“, na ktorom žiaci z ovocia vyrezávali rôzne ozdoby, cedili šťavu z ovocia a tvorili rôzne projekty o dôležitosti ich konzumácie.
• Z jednotlivých aktivít boli vyhotovené fotografie, ktoré bezprostredne dokumentujú zanietenosť a pripravenosť žiakov. Týždeň venovaný zdravej životospráve sa vydaril  a prebehol v dobrej atmosfére.
 

Prezentácia na stiahnutie
 

         

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...