logo

•• Aerobic ••


Názov aerobic je odvodený od slova, ktoré by v preklade znamenalo vzduch. V podstate ide o cvičenie, pri
ktorom nevzniká tzv. kyslíkový dlh. Ak vznikne kyslíkový dlh, sme udýchaní a rýchlym dýchaním chceme do tela
dostať viac kyslíka, aby sme obnovili jeho zásobu. Aerobic alebo aj aeróbne cvičenie je také cvičenie, pri ktorom
sa vykonáva taká námaha, že sa cvičiaci nezadýcha, čiže využíva presne toľko kyslíka, koľko prijíma.

Pravidelným cvičením aerobicu je možné organizmus privyknúť na lepšie hospodárenie s prijímaným
vzduchom, pričom sa upravuje aj hĺbka dýchania. Dýchanie sa nezrýchľuje, ale prehlbuje. Pri každom nádychu
sa tak do pľúc dostane viac vzduchu a teda aj viac kyslíka.

Ako cvičiť a nezadýchať sa?


Metodický postup na stiahnutie
Zdroj: Virtuálne centrum zdravej výživy

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...