logo

•• Výukový softvér "Pyramída" ••

Výukový softvér Pyramída vychádza z jednoduchej 4-poschodovej potravinovej pyramídy, ktorá graficky a proporcionálne naznačuje optimálnu skladbu stravy. Cieľom softvéru je naučiť mladú generáciu akým spôsobom je možné upravovať (modelovať) svoj jedálniček v súlade s odporúčaniami potravinovej pyramídy.

Úlohou softvéru nie je vyhodnotiť nutričný príjem v konkrétnych číselných hodnotách, ale naučiť používateľa lepšie si uvedomiť ako výrazne môže výber jedál ovplyvniť potravinovú skladbu a zároveň dať priestor na samostatnú tvorbu jedálnička s možnosťou priebežného sledovania naplnenia pyramídy. Používateľ si zároveň môže overiť do akej miery bol jeho výber potravín správny.

Vedomostne tento produkt nadväzuje na učebnú pomôcku Stravuj sa zdravo, ktorej obsahom je popis potravinovej pyramídy a význam niektorých zložiek potravín vo výžive


Na stiahnutie:
Výukový softvtér pyramída s príručkou


Zdroj:
Výskumný ústav potravinársky
 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...