logo

•• Základná škola s materskou školou Dubovany, Dubovany 177, 922 08 Veselé ••

 

Zoznam uskutočnených aktivít:

• Potravinové tajničky potravinovej pyramídy
• Žiaci si zvolili potravinovú hliadku a kontrolovali spolužiakom, čo si priniesli na desiatu. A čo hliadka zistila?
Že skoro každý žiak má na desiatu nejakú sladkosť.
• vedomostný test

 

Prezentácia na stiahnutie

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...