logo

•• Základná škola s materskou školou Dubovany, Dubovany 177, 922 08 Veselé ••

 

Zoznam uskutočnených aktivít:

• Potravinové tajničky potravinovej pyramídy
• Žiaci si zvolili potravinovú hliadku a kontrolovali spolužiakom, čo si priniesli na desiatu. A čo hliadka zistila?
Že skoro každý žiak má na desiatu nejakú sladkosť.
• vedomostný test

 

Prezentácia na stiahnutie

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...